Zasady wynajmu urządzenia są następujące:

 

1. My zapewniamy urządzenie dostosowane do potrzeb Klienta, tonery, części, naprawy, konserwacje,

2. Po stronie Klienta pozostaje papier i obsługa,

3. Rozliczenie na koniec każdego m-ca wg rzeczywistego stanu licznika kopii wg  ustalonej indywidualnie stawki za kopię/wydruk A4,

4. Skanowanie bez dodatkowych opłat - koszt zawarty w cenie kopii/wydruku,

5. Poza wymienionymi wyżej opłatami Klient nie ponosi żadnych innych dodatkowych opłat, 

6. Wystawiamy fakturę vat na koniec każdego m-ca.

 

Zalety wynajmu urządzenia dla klienta:

  • nie inwestuje w zakup urządzenia,
  • płaci tylko za wydruki/ kopie,
  • kontroluje i planuje wydatki na drukowanie, kopiowanie,
  • skanowanie gratis – zawarte w cenie wydruku/kopii,
  • autoryzowany szybki serwis,
  • w pełni sprawny sprzęt, który usprawnia pracę w biurze,
  • zastępcze urządzenie o parametrach nie gorszych w przypadku dłużej awarii, 
  • możliwość rezygnacji w dowolnym wzajemnie ustalonym czasie.